Als u meer wilt weten over Vrienden op de Fiets en het coronavirus, klik hier 
Het Prikbord is weer open, plaats vanaf vandaag uw oproep voor een fiets- of wandelmaatje!  En: u kunt jammer genoeg voorlopig geen lidmaatschap cadeau geven. 

Privacyverklaring

Inleiding
Stichting Vrienden op de Fiets neemt uw privacy serieus en zal persoonlijke gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Vrienden op de Fiets handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf mei 2018 met de nieuwe AVG.

Om ervoor te zorgen dat de informatie in deze privacyverklaring voor u zo duidelijk mogelijk is, hebben we ervoor gekozen om onbegrijpelijke en onleesbare juridische bepalingen te vermijden.

Wat is Vrienden op de Fiets?
Vrienden op de Fiets is een stichting die het meerdaags fietsen en wandelen in Nederland wil stimuleren. Daartoe onderhouden we een netwerk van gastadressen waar je tegen een laag tarief bij mensen thuis kunt logeren. Dit netwerk is alleen toegankelijk voor Vrienden die hiervoor een jaarbijdrage betalen. Gastadressen betalen niets voor hun vermelding.

Welke informatie wordt door Vrienden op de Fiets verzameld en verwerkt?
Om gebruik te kunnen maken van het (online) platform van Vrienden op de Fiets maken, maakt u een account aan. Daarmee wordt u:

  1. Lid, dan wel Vriend. Om het boekje en het persoonlijke pasje toe te kunnen sturen, u online toegang te geven en de betaling van de jaarbijdrage te kunnen regelen, hebben we uw naam, adres, IBAN en mailadres nodig. Bovendien gaat u akkoord met de spelregels.

  1. U wordt gastadres. Om uw gastadres in het jaarlijks boekje en online goed te kunnen representeren vragen we om uw naam, adres en emailadres en een aantal karakteristieken van uw verblijf (aantal kamers, aantal bedden, gebruik fietsenstalling etc.). Een aantal ervan is verplicht om te voorkomen dat Vrienden ‘lege’ of onduidelijke informatie over uw adres te zien krijgen. U gaat ook akkoord met de spelregels.

Het opgeven van een mailadres is verplicht omdat de stichting vanuit kosten – en milieuoverwegingen zoveel mogelijk via email wil communiceren. Om in geval van nood contact met u te kunnen opnemen, vragen we ook uw telefoonnummer.

Post en nieuwsbrieven
Vrienden op de Fiets wil de kosten zo laag mogelijk houden, zo blijft het platform toegankelijk voor iedereen. Bovendien zijn we zuinig op het milieu. Daarom sturen we in principe geen post. Toch is communicatie soms nodig om het netwerk goed en liefst nog beter te laten functioneren. Maximaal 3 x per jaar ontvangen Vrienden van ons een e-mailbericht met service-informatie en dienstmededelingen. Hierin staan geen commerciële boodschappen. Mocht u ook deze informatie niet willen ontvangen, dan kunt u zich hiervoor afmelden in uw profiel.

Gastadressen krijgen bij aanmelding een welkomstpakketje per post. Daarna sturen we ze zo’n 2x per jaar een emailing. Mocht u om speciale redenen af willen zien van post of email, neem dan contact op met de helpdesk. De contactinformatie vindt u op de website en onderaan deze verklaring.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Vrienden op de Fiets ze?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website kan opslaan op de computer van een bezoeker. In deze bestanden wordt informatie over het bezoek aan de site opgeslagen. Vrienden op de Fiets verzamelt geen cookies, behalve voor het gebruik van Google Analytics. Deze software helpt de stichting om te zien hoeveel mensen de site bezoeken en welke pagina’s daarbij favoriet zijn (of juist niet). Met hulp van deze informatie proberen we onze site informatiever en gebruiksvriendelijker te maken. Goed om te weten dat alle IP-adressen anoniem zijn en dat er geen gegevens met Google worden gedeeld. Daarom hoeft u ook niet akkoord te gaan met een cookieverklaring.

Voor welke doeleinden zal Vrienden op de Fiets informatie over u verzamelen?
De gegevens die we over u verzamelen en bewaren worden alleen gebruikt om u de gevraagde service te kunnen bieden. Vrienden op de Fiets verkoopt geen gegevens, nooit, aan niemand. We maken ook geen gebruik van uw gegevens voor marketingdiensten van derden zoals Facebook. Er is maar één uitzondering: gastadressen die daar expliciet toestemming voor geven, worden als Point of Interest (POI) zichtbaar in de Fietsrouteplanner van onze partner de Fietsersbond.

Op welke wijze beschermt Vrienden op de Fiets uw persoonlijke informatie?
Vrienden op de Fiets zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Niemand heeft toegang tot de databases zonder de benodigde inloggegevens. Wachtwoorden zijn verplicht maar worden door Vrienden op de Fiets niet opgeslagen. Onze site is beveiligd met een slotje (HTTPS), zodat onbevoegden niet zomaar bij de gegevens kunnen. En onze IT-leverancier is gecertificeerd met ISO 27001:2013 en NEN 7510:2017.

Om ervoor te zorgen dat Vrienden op de Fiets altijd zal handelen naar de wettelijke privacyregels en de bescherming van uw gegevens, hebben we een Functionaris voor de Gegevensbescherming ingeschakeld. Deze is op afroep beschikbaar.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Behalve de medewerkers van Vrienden op de Fiets en de organisaties waar we mee samenwerken op het gebied van ICT, website en verzending van het boekje, heeft niemand toegang tot uw gegevens. Met deze derden hebben we, als dat nodig is, een verwerkersovereenkomst gesloten waarin regels zijn vastgelegd over de omgang met en de bescherming van deze gegevens.

Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van uw gegevens
U heeft het recht te weten welke gegevens Vrienden op de Fiets over u heeft vastgelegd. U kunt deze 24 uur per dag inzien in uw persoonlijke profiel. U kunt u gegevens hier ook te allen tijde wijzigen. Mocht dit om één of andere reden niet lukken, neemt u dan contact op met de helpdesk, zij kunnen u binnen een paar dagen verder helpen.

U kunt uw account zelf online opheffen of contact opnemen met de helpdesk. Uw persoonlijke informatie wordt dan onmiddellijk in een digitaal archief geplaatst. De bewaartijd is 14 maanden. Mocht u na opzegging binnen deze tijd besluiten om weer van onze diensten gebruik te maken, kunnen wij uw account gewoonweg her-activeren. Na die periode bewaren we alleen uw Vrienden – of registratienummer, uw naam en uw emailadres. Daar doen we verder niets mee.

Vrienden op de Fiets kan uw gegevens wél aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten. In dit geval zullen we u hierover zo snel mogelijk informeren.

De servers van Vrienden op de Fiets staan in Amsterdam, er worden geen gegevens naar het buitenland verzonden.

Om ervoor te zorgen dat de informatie in deze privacyverklaring te allen tijde up – to – date is en aansluit op de geldende wetgeving, kan Vrienden op de Fiets deze op elk moment aanpassen.

Contactinformatie
De stichting heeft geen officieel kantoor, maar is statutair gevestigd in Muiderberg. Het KVK-nummer is 41052534.

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring of over uw gegevens, neem dan contact op met de helpdesk: administratie@vriendenopdefiets.nl of tijdens openingsuren op 088 – 123 89 99. Brieven mogen naar Vrienden op de Fiets, postbus 120, 2215 ZJ Voorhout.

Laatst herziene versie: 24 april 2018

Zoeken

Read in English

LET OP: SITE NIET BEREIKBAAR VAN 24 – 31 MAART.

Beste Vrienden en gastadressen,

Achter de schermen werken wij aan een nieuw ICT-systeem. Het gaat aan het einde van de maand ‘live’. Daarom zal de website van woensdag 24 maart tot en met dinsdag 31 maart worden afgesloten. Vanaf 01 april bent u hier weer van harte welkom en is bijna alle service weer beschikbaar. In de tussentijd verwijzen we u graag naar het boekje en uiteraard is de helpdesk bereikbaar voor vragen.

Na 1 april zijn er een paar extraatjes waar u waarschijnlijk even op moet wachten. Zo is het prikbord voor het vinden van een fiets-of wandelmaatje niet gelijk terug. Ook het cadeaulidmaatschap dat u mogelijk aan een goede vriend wil geven is tijdelijk niet af te sluiten. We proberen dit zo snel mogelijk in orde te maken.

Waarschuwing: bewaar alstublieft zélf ergens uw favoriete gastadressen en de informatie en contacten van het prikbord. We doen ons best maar het kan zijn dat we deze gegevens straks niet terug kunnen zetten op de site.

Als het goed is gaat u verder niets merken van het nieuwe systeem en kunt u snel weer gebruik maken van de service die u gewend bent.

Met dank voor uw geduld en een hartelijke groet,

Team Vrienden op de Fiets