Scherpe en sportieve penningmeester gezocht

Vrienden op de Fiets zoekt een penningmeester die (vrije) tijd en energie wil steken in een geoliede organisatie die nog steeds groeit

Wat doet het bestuur?

Het bestuur, momenteel bestaand uit vier personen, stippelt samen met de directeur de lange-termijn-visie voor de stichting uit, ziet toe op de uitvoering van de jaarplannen en houdt de vinger aan de financiële pols. Bestuursleden denken actief mee over de positionering en dienstverlening aan Vrienden en logeeradressen van de stichting en over nieuwe producten en diensten, mogelijk ook voor nieuwe doelgroepen. Bestuur en directie worden ter zijde gestaan door een driehoofdige Raad van Advies. Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar in Utrecht bijeen, daarnaast wordt incidenteel een actieve bijdrage gevraagd. De leden ontvangen een vacatievergoeding.

Werkwijze en focus

De vier leden van het bestuur kennen een goed evenwicht tussen betrokkenheid bij inhoudelijke onderwerpen en besturen op afstand. Het bestuur bewaakt de grote lijnen van het beleid en is ‘sparring partner’ van de directeur, die de dagelijkse leiding heeft en het financieel beheer doet.

Alle leden van het bestuur hebben een visie op de organisatie en dienstverlening van de stichting aan Vrienden en logeeradressen. Daarnaast wordt gestreefd naar een mix van kennis en ervaring op de specifieke werkterreinen binnen het bestuur. De voorzitter richt zich met name op governance, algemeen bestuur en werkgeverschap. De penningmeester heeft financieel-economische kennis en in het ideale geval ook van IT. De secretaris hanteert de portefeuille Communicatie. Het vierde bestuurslid focust op marketing en partnerships.

De stichting bevindt zich in een consolidatiefase. De organisatie groeit nog steeds, is financieel gezond en de operationele processen zijn op orde. De komende jaren ligt de  focus op het ‘bij de tijd houden’ van de dienstverlening.

Wie zoeken we?

Stichting Vrienden op de Fiets zoekt als gevolg van het vertrek van het huidige bestuurslid een nieuwe penningmeester (m/v).

Hij of zij beheert de portefeuille Financiën en houdt toezicht op de financiële systemen en de administratieve organisatie. Onder verantwoordelijkheid van de penningmeester worden onder meer de begroting, de jaarrekening en de financiële rapportages opgesteld.

De ideale penningmeester van Vrienden op de Fiets is georiënteerd op de financiële aspecten van de stichting en is tegelijkertijd een kritische, creatieve en zorgvuldige gesprekspartner voor de medebestuursleden, onze partners en de directeur. Een betrokken en vriendelijk mens met affiniteit met de doelstellingen van Vrienden op de Fiets. En vakman of -vrouw die bij kan dragen aan een gezonde toekomst van de stichting.

De kandidaat die wij zoeken:

  • beschikt over een degelijke financiële achtergrond
  • is in staat jaarrekeningen, begrotingen en financiële rapportages te doorgronden
  • heeft ervaring als penningmeester en is vertrouwd met het beginsel ‘bestuur op afstand’
  • werkt met de andere bestuursleden en de directeur een meerjarenvisie uit
  • heeft in het ideale geval ook kennis van, en ervaring met IT

Iets voor jou? Laat van je horen!

Spreekt het werk van de stichting je aan en herken jij je in bovenstaand profiel? Ben je een enthousiaste lange-afstandfietser, een actieve wandelaar of misschien een actief logeeradres?

Reageer dan alsjeblieft en stuur ons een mail met motivatie en relevante (werk)ervaring, uiterlijk 21 november a.s. De mail graag sturen aan bestuur@vriendenopdefiets.nl

De gesprekken vinden plaats in Utrecht op 8 en 9 december a.s. in de avond.

Voor meer informatie kun je terecht op de www.vriendenopdefiets.nl of telefonisch bij voorzitter Frank Köhler op 06 - 29 60 46 89.

Zoeken

Read in English

LET OP: SITE NIET BEREIKBAAR VAN 24 – 31 MAART.

Beste Vrienden en gastadressen,

Achter de schermen werken wij aan een nieuw ICT-systeem. Het gaat aan het einde van de maand ‘live’. Daarom zal de website van woensdag 24 maart tot en met dinsdag 31 maart worden afgesloten. Vanaf 01 april bent u hier weer van harte welkom en is bijna alle service weer beschikbaar. In de tussentijd verwijzen we u graag naar het boekje en uiteraard is de helpdesk bereikbaar voor vragen.

Na 1 april zijn er een paar extraatjes waar u waarschijnlijk even op moet wachten. Zo is het prikbord voor het vinden van een fiets-of wandelmaatje niet gelijk terug. Ook het cadeaulidmaatschap dat u mogelijk aan een goede vriend wil geven is tijdelijk niet af te sluiten. We proberen dit zo snel mogelijk in orde te maken.

Waarschuwing: bewaar alstublieft zélf ergens uw favoriete gastadressen en de informatie en contacten van het prikbord. We doen ons best maar het kan zijn dat we deze gegevens straks niet terug kunnen zetten op de site.

Als het goed is gaat u verder niets merken van het nieuwe systeem en kunt u snel weer gebruik maken van de service die u gewend bent.

Met dank voor uw geduld en een hartelijke groet,

Team Vrienden op de Fiets